Đón khách
 • Nhạc nhẹ đón khách
 • Ban nhạc hòa tấu đón khách
Khai mạc
 • MC tuyên bố chương trình bắt đầu
 • Tiết mục màn múa đôi hoặc vũ đoàn múa tạo sức thu hút mọi mắt nhìn về sân khấu, nôi hiện diện của CD&CR
 • Khai mạc rước dâu bằng cầu truyền hình trực tiếp, với nghi lễ rước dâu bằng xe bí hoặc xe hơi
 • MC mời quan khách chào đón CD&CR, cùng với tiếng kèn sacxopho đi kèm tạo nên một nghi lễ trang trọng và sâu sắc.
 • MC mời đại diện 2 gia đình cùng lên sân khấu để ra mắt quan khách và đại diện hai gia đình phát biểu
 • Nghi thức dâng rượu: MC hướng dẫn CD&CR dâng rượu
 • Nghi thức rót gạo/cát
 • Nghi thức cắt bánh
 • Nghi thức rước món
Tiệc
 • Ban nhạc hòa tấu trong tiệc
 • Trò chơi trong tiệc cùng những phần quà nhỏ cho những vị khách tham gia trò chơi
 • Ban nhạc hòa tấu